Tablettidentifiering – omgjord utbildning med nytt verktyg

Efter några års uppehåll kan NFC återigen erbjuda utbildning av tablettidentifierare. Kursen är kombinerad med utbildning till preparatbedömare, där man lär sig hantera preparattester för amfetamin respektive cannabisharts. Vid avslutad kurs med godkänt resultat är man behörig att utföra tablettidentifiering och preparatbedömning. Första kurstillfället hölls på NFC 28-29 april där 20 personer deltog.

tablettdatabasI slutet av 90-talet startade SKL en utbildning för tablettidentifierare. Syftet var att myndigheterna själva skulle kunna utföra identifiering av tabletter mot känd litteratur utan att behöva skicka dessa beslag till SKL för identifiering eller analys. Då var det ITAKA (Identifiering av tabletter och kapslar), som gavs ut av Apoteksbolaget, som var det verktyg man lutade sig emot. År 2004 kom sista utgåvan av ITAKA som därefter upphörde att uppdateras, vilket innebar att det inte längre fanns något pålitligt verktyg som stöd för tablettidentifierarna.

Nu har NFC upprättat en egen databas för tablettidentifiering som möjliggör en omstart för tidigare tablettidentifierare och nystart för nya. Tablettdatabasen är uppbyggd så att man kan söka utifrån många olika kriterier, såsom färg, märkning, form, preparatnamn och liknande. Vid en träff i databasen får man information om tablettens yttre kännetecken samt om tabletten innehåller en aktiv substans som är klassad. Information om hur många tabletter av just det slaget som man som tablettidentifierare får identifiera finns också i databasen. Beroende av tablettens substans och styrka finns uppgifter om tabletten får identifieras eller ska skickas till NFC för analys.
Arbetssättet, som finns beskrivet i D-SF023 ”Standardförfarande för identifiering av tabletter” begränsas till att hantera beslagtagna tabletter där misstankegraden är ringa narkotikabrott. Tabletter som inte är klassade kan identifieras med tablettdatabasen eller med tablettidentifieringsverktyget som finns på fass.se.

För att delta på utbildningen ska man ha tillgång till en lämplig arbetsplats, gärna i labblokal, för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra och säkert sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv efter godkänd utbildning. Förutom en förberedd arbetsplats är det dessutom av vikt att de som anmäler sitt deltagande till denna utbildning har ett tydligt tilldelat ansvar för tablettidentifiering/preparatbedömning samt att det finns framtagna rutiner och riktlinjer inom det egna polisområdet.

Utbildningsdagarna inleds med teoretisk genomgång av de olika materialtyperna, amfetamin, cannabisharts och tabletter. Därefter informeras om hur våg, skjutmått, databas och preparattester används. Större delen av kurstiden går åt till praktiska övningar och avslutningsvis genomförs ett kursprov.
Efter genomgången utbildning med godkänt resultat är man behörig tablettidentifierare/preparatbedömare i 3 år varpå en omprövning av behörigheten görs.

Ord från kursdeltagare
”Efter att jag kom hem från kursen och blev godkänd har jag utfört ett antal identifieringar av hasch, amfetamin och tabletter. Det tar ett tag att få in nya rutiner bland kollegorna, främst vad gäller hanteringen med tabletter, där många här i huset inte vet att man kan identifiera dessa i myndigheten. Jag har gjort ett flödesschema som jag skickat ut så att de enkelt ska kunna se när det kan bli aktuellt med identifiering inom myndigheten.”

”För polispersonal tar det även tid att göra en beställning och hantera narkotikan om det ska skickas till NFC. Jag är övertygad om att det med tiden, när fler inom myndigheten har gått kursen och kan identifiera dessa narkotikabeslag, gynnar både Polismyndigheten och NFC, utan att det för den skull riskerar rättssäkerheten.”

”I ärenden där det enbart finns misstanke om ringa narkotikabrott kan man korta ner utredningstiden betydligt. Inte för att det tar särskilt långt tid för NFC, just i narkotikaärenden, men en vecka är ändå en vecka och ett ärende kan vara klart för slutdelgivning via lösbrev på en dag om myndigheten själv sköter identifieringen.”

”Det vore bra om informationen kom ut till ledningen i regionerna vad kursen innebär och hur narkotika ska hanteras (ev nationellt enhetligt) från NFC:s ledning. Så att det satsas uppifrån på denna typ av undersökningar.”

Lotta Rapp, gruppchef
Sofia Andersson, laborant
Margareta Skarp Runtegen, laborant
Droganalys, NFC