Tre spännande dagar i Prag

Marit Lindahl och Ragnar Nordanstig från tekniska roteln i Uppsala respektive Karlstad besökte ENFSI Shoeprint/toolmark Meeting i Prag den 21 till 23 oktober 2014. Resan blev möjlig tack vare resebidrag från Kriminalteknikföreningen och SKL.

I Prag samlades 80 personer från olika europeiska länder verksamma inom samma nisch. Det blev tre mycket intressanta dagar med varierande innehåll.

Konferensens höjdpunkt och stora ”snackis” serverades redan efter lunch dag ett. Det hela handlade om ett mordärende från Israel där skospår utgjorde en viktig del av bevisningen. Ärendet har prövats i tre instanser och vid den tredje prövningen kallade försvaret in en oberoende expert för att få en ”second opinion” av skospårsundersökningen. Den experten var ingen mindre är William J Bodziak från USA.

Vi fick jämförelsen mellan skor och spår presenterade för oss av den ansvarige undersökaren från Israel, Yaron Shor, som kommit fram till att det fanns mycket starkt stöd för att den misstänktes skor avsatt spåren. Därefter redogjorde Bodziak för sin undersökning viken minst sagt skiljde sig från israelernas. Hans slutsats var att det inte gick att konstatera om de undersökta spåren ens kommer från en sko. De likheter och överensstämmelser som pekades på i den första undersökningen avfärdades helt av Bodziak. Där fick vi en del att fundera på.

Vi fick även en del mindre kontroversiella ärenden presenterade för oss, bland annat ett ärende från Danmark som visade hur svårt det kan vara att få fram korrekt information från skotillverkare. I detta fall ledde det till att den misstänkte gärningsmannen först friades.

En föreläsare från Turkiet visade exempel på hur skospår kan ändra karaktär beroende på hur de är avsatta, och beroende på underlagens påverkan. Med det ville han peka på hur viktigt det är att sätta jämförelsespår på samma sätt och helst på samma underlag som brottsplatsspåren.

Vi fick även en hel del praktiska tips vad gäller säkring av svåra och udda spår och här deltog Kjell Carlsson och Ragnar, undertecknad.

 Ett antal föredrag handlade om dataprogram för automatisk igenkänning av skomönster. De flesta är överens om att det är svårt att hitta ett fungerande system eftersom verkligheten ser ut som den gör med störande bakgrunder, virrvarr av olika spår avsatta i varandra samt fragment av spår. 

Kina verkar ändå ha kommit en bra bit på väg för att hitta en lösning. Värt att nämna är också att de i Kina skannar in skor från alla (?!) misstänkta som grips av polis. Där finns alltså skor från över en miljon misstänkta. I deras databas finns också 100 000 skospår från brottsplats och inte mindre än 200 000 sulmönster från referensskor – svindlande siffror för oss. Det borde vara ett väldigt bra statistiskt underlag för att undersöka variation och förekomst av olika sulmönster!

Delar av konferensen behandlade även andra typer av spår, som verktygs- och präglingsspår.

I Belgien jobbar de en hel del med öronavtryck. I samband med undersökning av lägenhetsinbrott säkras ofta öronavtryck på lägenhetsdörren. Avtrycken läggs in i en databas och med hjälp av den har de lyckats länka ihop 50 lägenhetsinbrott och även kunnat binda en misstänkt till brotten.

Fotografi av Marit Lindahl och Ragnar Nordanstig.

På dagtid satt vi i skolbänken, Marit Lindahl, från tekniska roteln i Uppsala, och jag, Ragnar Nordanstig, från Karlstad.

Ragnar Nordanstig, kriminaltekniker, Polismyndigheten Värmland
Marit Lindahl, kriminaltekniker, Polismyndigheten Uppsala